ตลาด น ํา 100 ปี ฉะเชิงเทรา

ไปไหว้พระ วัดโสธร ฯ เที่ยวฉะเชิงเทรา ตลาดคลองสวน มินิมูร่าห์ฟาร์ม. ตลาดคลองสวน 100 ปี ฉะเชิงเทรา ชมวิถีชีวิต ของกินอร่อย ของฝากหลากหลาย. ตลาดคลองสวน 100 ปี ฉะเชิงเทรา ชิมของอร่อยขึ้นชื่อ เที่ยวตลาดโบราณ. ตลาดบ้านใหม่ เมืองแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา – Reality Thailand. ตลาดคลองสวนร้อยปี ตลาดสี่แผ่นดิน แห่งเมืองแปดริ้วและสมุทรปราการ. ตระเวนชิมถิ่นของอร่อยที่ “ตลาดคลองสวน 100 ปี”. ไปไหว้พระ วัดโสธร ฯ เที่ยวฉะเชิงเทรา ตลาดคลองสวน มินิมูร่าห์ฟาร์ม. วันเดียวเที่ยวได้ ไกล้ๆ กรุงเทพฯ ไม่ต้องค้างคืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา. ตลาดบ้านใหม่ ฉะเชิงเทรา